Urna vid Stockholms Stadshus

Mätning

Mätning

sdjfö söldkfj öslkj sdlöfkj sdölfk jölskdfj

Mätning

sdjfö söldkfj öslkj sdlöfkj sdölfk jölskdfj

Hänklar

Hänklar

srgdfgsdf fsdf s pdf s pdf sd sdf s saf

Hänklar

srgdfgsdf fsdf s pdf s pdf sd sdf s saf

Drejning av urnan

Drejning av urnan

År xxx stod det en urna i parken som dhjkösd . döljas dukas ölkasd lskdfj lsdkfj ölsdkfj ölsdkfj ölskdfj ölskdfj ölksdjf löksjdf löksjd flöksj dfölksj dflö söldkfj ölskdfj

Drejning av urnan

År xxx stod det en urna i parken som dhjkösd . döljas dukas ölkasd lskdfj lsdkfj ölsdkfj ölsdkfj ölskdfj ölskdfj ölksdjf löksjdf löksjd flöksj dfölksj dflö söldkfj ölskdfj