På kurs i lerans underbara värld

Lera är ett fantastiskt material som kan formas med hjälp av en rad olika tekniker. Den kan bete sig som sig själv - mjuk och flexibel - eller ta sig uttryck som textil, papper, trä eller kartong. I min studio kan du starta från början och upptäcka hur leran passar just dig, eller utmanas vidare och förfina tekniker och uttryck om du har mer erfarenhet. Hos mig vill jag skapa en varm och generös miljö med fullt fokus på skapande och lärande och med stor respekt för hantverket.